1. HOME
  2. 社内活動 安全衛生活動
  3. 安全衛生活動

安全衛生活動

〜仲間達の「職場の安全と安心」を求めて〜

従業員全員が安全で健康的に働けるよう『命と信用と生活を守る』をスローガンに安全衛生に取り組んでいます。
1) 安全大会
『命と信用と生活を守る』をスローガンに、全社員絶対事故を起こさない決意の場として開催しております。
平成21年5月26・27日 秋田支店安全大会 参加者
平成21年6月24日 仙台本社安全大会 参加者 343名
平成21年10月5日 郡山地区安全大会 参加者 66名
平成21年10月6日 宮城地区安全大会 参加者 121名
平成21年10月7日 岩手地区安全大会 参加者 55名

▼各拠点毎に安全大会を開催して安全活動を全社上げて行っています。

グループ実習(仙台) グループ実習結果の発表(仙台)
グループ実習(仙台)
グループ実習結果の発表(仙台)
安全の誓い唱和
安全の誓い唱和
グループ討議(秋田)
2) 安全衛生委員会
安全衛生委員及び現場責任者・友の会を中心に15名〜20名で毎月安全衛生委員会開催
発生事故の分析と対策検討
安全活動の実施状況確認及び指導

▼事故事例及び対策発表(寸劇で表現)[新潟]

搭乗式洗浄機による事故再現 残水による転倒事故
搭乗式洗浄機による事故再現
残水による転倒事故
シーツ巻き込み事故  
シーツ巻き込み事故
 
3) 職場別安全活動
作業前 安全作業確認 KY(危険予知)活動実施
安全基準書による職場別学習実施